Baju Kedah

Baju Kedah Rose Green

Baju Kedah, Raya 2014

Baju Kedah Lace Blue

Baju Kedah, Raya 2014

Baju Kedah Peach

Baju Kedah, Raya 2014

Baju Kedah Lace Purple

Baju Kedah, Raya 2015

Baju Kedah Tekat Green

Baju Kedah, Raya 2016

Baju Kedah Tafetta Gold & Brocade Skirt

Baju Kedah, Brocade Skirt, Raya 2016

Baju Kedah Lace Yellow & Batik Skirt

Baju Kedah, Batik Skirt, Raya 2017

Baju Kedah Pleated Red

Baju Kedah, Raya 2017

Baju Kedah Border Black

Baju Kedah, Raya 2017

Baju Kedah Syiling Red

Baju Kedah, Raya 2018

Baju Kedah Cekak Musang Pink

Baju Kedah, Raya 2018

Baju Kedah Pesak Syiling Black

Baju Kedah, Raya 2018